Yếu điểm của hệ thống máy tính để bàn đối với công tác quản lý và yêu cầu đổi mới trước sự phát triển nhanh chóng của điện toán đám mây, là điều khiến các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, phải bắt kịp một xu thế mới – Ảo

Read more…

Mô hình điện toán mới CloudPC giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 40% chi phí cho hệ thống máy tính, so với mô hình điện toán PC truyền thống. Đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân công lớn thì bài toán đầu tư thiết bị ban đầu và các chi phí đi kèm,

Read more…