GIẢI PHÁP CLOUD

giai-phap-cloud-viettel

Giải pháp Cloud Viettel
Viettel cung cấp các dịch vụ CNTT trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu đa dạng về: Tính toán, lưu trữ, mạng, bảo mật, sao lưu dự phòng dữ liệu,… trên nhiều mô hình triển khai: đám mây công cộng, đám mây riêng, đám mây lai.

Nha-cung-cap-dich-vu-cloud-tai-viet-nam

Viettel Cloud Market
Giải pháp hạ tầng thông minh cho chuyển đổi số

Top
viettelis.com